Cesar Therapie Heerenveen

Basisgedachte Cesar

De basisgedachte van oefentherapie Cesar:

Het aanleren van een optimaal houding- en bewegingsgedrag, waardoor eventuele pijnklachten in de toekomst voorkomen kunnen worden. Kortom het is een bewustwordingsproces.

Tijdens de eerste behandeling vindt er een intakegesprek plaats, daarna volgt een oefentherapeutisch onderzoek. Tijdens het onderzoek bekijkt de oefentherapeut allereerst de gehele houdingsopbouw en onderzoekt daarna de aangedane locaties, om zo de oorzaak en de aard van de klacht vast te stellen.

Na het lichamelijk onderzoek wordt er een behandelplan en een te bereiken doel opgesteld.

Het behandelplan brengt een scala aan mogelijke oefeningen met zich mee. Dit kan houdingcorrigerend, spierversterkend, mobiliserend, stabiliserend of ontspannend zijn. Wat er nodig is, is afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek en de individuele mogelijkheden.

Om het doel te bereiken, moet u zich realiseren dat er van u een actieve deelname verwacht wordt. Wat we willen realiseren is dat u de klacht met zelfredzaamheid kan verminderen/opheffen en in de toekomst kan voorkomen.

IMG_1421